ΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

ΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αγαπητοί φίλοι, με λύπη σας ενημερώνουμε πως η κυρία Καλογερά δεν είναι πλέον κοντά μας.

Πήγε στην χώρα των Αγγέλων ανήμερα του Πάσχα.

Η κηδεία της έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή 6/5/2016, στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Πολλοί Αστρολόγοι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τις δευτερεύουσες προόδους ως πιο ισχυρές. Όμως καλό είναι, να λαμβάνονται υπ' όψη και οι κατευθύνσεις. Υπάρχουν πολλοί τύποι κατευθύνσεων.

Εμείς θα αναφερθούμε στους τρεις πιο βασικούς:

  1. Μία μοίρα ένας χρόνος
  2. Hλιακό τόξο
  3. Ριζικό

Η βάση όλων αυτών των συστημάτων είναι ότι όλοι οι πλανήτες και οι γωνίες στο γενέθλιο ωροσκόπιο, μετακινούνται προς τα εμπρός αναλογικά σχεδόν το ίδιο.

Οι κατευθύνσεις έχουν σαν αποτέλεσμα ότι έχουμε μια μεγαλύτερη δραστηριότητα των αργών πλανητών, από ότι στις προόδους, διότι στατιστικά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα σχηματισμού όψεων. Αλλά αυτό από μόνο του, δίχως και την χρησιμοποίηση των προόδων δεν είναι αξιόλογη αιτία για τη χρησιμότητά τους.

Το σύστημα μιας μοίρας θα ‘ταν καλύτερα να ονομαστεί σύστημα του τεμπέλη. Διότι ο Αστρολόγος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μετακινεί όλα τα σημεία του ωροσκοπίου για κάθε χρόνο ζωής μία μοίρα προς τα εμπρός, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να κοιτάξει τις θέσεις των πλανητών στην εφημερίδα και έτσι τελικά όλα φαίνονται πολύ εύκολα και ίσως αληθινά, αν κατά τύχη συμπέσουν οι συσχετισμοί αυτοί με τα γεγονότα.

Η μέθοδος του ηλιακού τόξου είναι περισσότερο σοβαρή από την πρώτη, παρόλα τα σχόλια που έχουν γίνει και γι αυτήν τη μέθοδο. Σε αυτήν την περίπτωση όλοι οι πλανήτες και οι γωνίες μετακινούνται προς τα εμπρός, στην ίδια απόσταση που κινήθηκε ο Ήλιος, δηλαδή κατά το ηλιακό τόξο.

Ο μοίρες που περιλαμβάνονται δεν διαφέρουν πολύ από αυτές του συστήματος της μιας μοίρας αλλά αν τελικά παραδεχτούμε ότι οι κατευθύνσεις πράγματι συνδέονται με γεγονότα, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν υπολογίσουμε λάθος μερικές μοίρες, τότε και τα γεγονότα θα τα εντοπίσουμε σε λανθασμένο χρόνο.

Η ριζική μέθοδος είναι και αυτή το ίδιο, αλλά με μια πιο σύνθετη παραλλαγή. Εδώ όλοι οι πλανήτες εκτός της Σελήνης μετακινούνται προς τα εμπρός αλλά με τη μέση αναλογικά ημερησία κίνηση του Ήλιου (59μοιρ.08΄).

Μερικές αυθεντίες στην αστρολογία λένε ότι η Σελήνη κινείται για κάθε χρόνο 13 μοιρ 11' όσο δηλαδή είναι η μέση ημερησία κίνηση της, γνωστή ως το ελάσσων τόξο. Σε αυτήν την περίπτωση για να αποφύγει κανείς τις πολύπλοκες αριθμητικές πράξεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ειδικούς πίνακες που υπάρχουν. Αλλά το όλο αυτό σύστημα φαίνεται να καταρρέει, διότι και στερείται πρακτικότητας και είναι πολύπλοκο μιας και πρέπει ν’ ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τη Σελήνη.

Τέλος κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο το μόνο που έχω να συμπληρώσω είναι ότι ο κάθε αστρολόγος πρέπει μόνος του να αποφασίσει για την μέθοδο που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει στις προβλέψεις του.

Οι γνώμες για τις προόδους και τις κατευθύνσεις είναι ακόμα ένα μελανό σημείο στις μελέτες της Αστρολογίας. Οι έρευνες βέβαια συνεχίζονται και αυτό είναι ένα θετικό σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοπιστία της Αστρολογίας.

Ο υπολογισμός των προόδων δεν είναι δύσκολος. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να υπολογίσουμε για το 35ο έτος μιας ζωής μετράμε 35 ημέρες μετά την ημερομηνία γέννησης στην Αστρολογική εφημερίδα και σημειώνουμε τις θέσεις των πλανητών. Αν πάλι για παράδειγμα στην περίπτωση αυτή δούμε ότι ο προοδευτικός Ήλιος είναι σε σύνοδο με τον Δία, τότε θα πούμε ότι έχουμε μία χρονιά ευκαιριών και ανάπτυξης. Καθώς το τόξο θα μικραίνει και η όψη τελικά θα γίνει σύνοδος, θα αρχίσει μια βαθμιαία ανάπτυξη σ' αυτό το χρονικό διάστημα. Όταν πάλι η όψη θα αποχωρίζεται θα’ χουμε μία φθίνουσα επίδραση.

Αυτό φαίνεται ακόμη περισσότερο αν ο προοδευτικός Δίας είναι μία δύο μοίρες πιο μπροστά από τη γενέθλια θέση του και η όψη καθυστερεί στο σχηματισμό του προοδευτικού Ήλιου σε σύνοδο με τον προοδευτικό Δία.

Στις περιπτώσεις αυτές που υπάρχει ανοχή στις όψεις χρειάζεται προσοχή προκειμένου να προσδιορίσουμε τα χρονικά διαστήματα

Είναι όμως τελείως ανεπαρκείς εκεί που έχει σχέση η προοδευτική Σελήνη, διότι η κίνηση της κυμαίνεται περίπου πάνω από μία μοίρα κάθε μήνα και οι προοδευτικές όψεις της θ’ αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα.

Είναι πολύ επιβοηθητικό να ξέρουμε την ημέρα που θέλουμε τις πλανητικές θέσεις που μας δίνουν οι αστρολογικές (ημερήσιες ή νυχτερινές) εφημερίδες, διότι μας απαλλάσσει από τον κόπο του ξαναυπολογισμού των θέσεων των πλανητών μια για πάντα στα προοδευτικά ωροσκόπια.

Η υπό συζήτηση ημερομηνία είναι συνήθως γνωστή ως noon date που σε εμάς αποδίδεται καλύτερα ως σταθερά μεσημβρία εκτός και αν χρησιμοποιούμε εφημερίδες υπολογισμένες για τα μεσάνυχτα. Άλλα ονόματα που αναφέρονται σε αυτήν είναι: καθορισμένη ημερομηνία και καμιά φορά ημερομηνία περιορισμού (οριοθέτησις).

Η σταθερά μεσημβρία
Πρέπει να υπολογίζεται σε ώρα Greenwich από τις εφημερίδες. Επίσης, κάθε μέθοδος υπολογισμού πρέπει να περιλαμβάνει πάντα το ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ ώρας Greenwich για το μεσημέρι και ώρας Greenwich για την ώρα γέννησης.
Η δυσκολία που συχνά δοκιμάζουμε σχετικά με αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη στην πραγματικότητα, όσον αφορά τον ενεργό υπολογισμό της σταθεράς μεσημβρίας, όσο στο να φτάσουμε στη σωστή αντιστοιχία μεταξύ ημέρας στην εφημερίδα και χρόνου, στη ζωή.
Είναι εύκολο όμως να γίνει λάθος μιας ημέρας και έτσι τα αποτελέσματα να έχουν την ακρίβεια ενός χρόνου σε όλες τις προοδευτικές όψεις.

Κανόνες υπολογισμού
Οι κανόνες για τους υπολογισμούς είναι:
1. Να βρεθεί η σταθερή μεσημβρία, η οποία θα είναι η στιγμή του χρόνου που οι προοδευτικές θέσεις στην αστρολογική εφημερίδα είναι ακριβείς.
2. Να βρεθεί η προοδευτική μέρα στην αστρολογική εφημερίδα , η οποία αντιστοιχεί στο υπό εξέταση χρόνο.
3. Να υπολογιστούν οι προοδευτικές όψεις.
4. Να υπολογιστούν οι θέσεις της προοδευτικής Σελήνης, για κάθε μήνα για όλον το χρόνο.
5. Σύγκριση με το γενέθλιο χάρτη για να δούμε τι γωνίες σχηματίστηκαν.

Η σταθερή μεσημβρία
Είναι αρκετά βοηθητικό, αν κάποιος λάβει υπ όψη τις ώρες πριν και μετά τη στιγμή της γέννησης και συγκρίνει με το αντίστοιχο προοδευτικό τους πρώτους μήνες της ζωής.
Για παράδειγμα: Ένα μωρό γεννημένο στις 06:00 πμ τον Ιούνιο θα έχει μία σταθερή μεσημβρία αργότερα μετά από 6 ώρες τη στιγμή που ο Ήλιος το μεσημέρι θα βρίσκεται στο ζενίθ του. Αυτό το αντίστοιχο προοδευτικό θα συνέπιπτε τον μήνα Σεπτέμβριο (μία ημέρα ίσον ένας χρόνος ή 24 ώρες ίσον δώδεκα μήνες).
Ένα άλλο παιδί γεννημένο στις 06.00 μμ της ίδιας ημέρας θα ήταν ακόμα στην κοιλιά της μάνας του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας που μεσουρανούσε ο Ήλιος. Συνεπώς το αντίστοιχο προοδευτικό του θα συμπίπτει με τη σταθερά μεσημβρία τρείς μήνες πριν τη γέννηση, δηλαδή γύρω στον Απρίλη. Έτσι μια γέννηση πριν το μεσημέρι θα’ χει σταθερά μεσημβρία αργότερα, μέσα στο χρόνο, ενώ μία γέννηση μετά το μεσημέρι θα έχει μία σταθερά μεσημβρία πριν τη γέννηση.

Ο παρακάτω πίνακας θα βοηθήσει για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό:

Προοδευτικά χρονικά ισοδύναμα
 αστρολογική εφημερίδα  ζωή
 1 ημέρα ή 24 ώρες  1 χρόνος ή 12 μήνες
 12 ώρες  6  μήνες
6 ώρες 3  μήνες
2 ώρες 1 μήνας
1 ώρες 15 ημέρες
30 πρ. λεπτά ώρας 7 ½ ημερες
10 πρ. λεπτά ώρας 2 ½ ημέρες
4 πρ. λεπτά ώρας 1 ημέρ

Η πρώτη μέθοδος για τον υπολογισμό της σταθεράς μεσημβρίας (noon date) είναι πλήρης, ακριβής και επαρκώς βάσιμη. Γι αυτό, μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς, (δηλαδή χωρίς να αλλάξει ποτέ).

Είναι καθαρά αριθμητική μέθοδος και προϋποθέτει ότι τα αξιώματα των υπολογισμών έχουν πλήρως κατανοηθεί. Οι άλλες μέθοδοι είναι πιο γρήγορες.

“ΑΣΤΡΟ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ” ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

πρωτη δραστηριοτητα το 1985

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΖΩΔΙΑ” ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ 1986 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ
“Ή ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ” ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ “ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ”

 

social media

H Γιώτα Καλογερά στα social media (Twitter, Facebook, Google+), διαβάστε τη στον Blogger και δείτε τα video στο κανάλι της στο Youtube.

Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) για να μπορείτε να ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα μας αλλά και τις νέες μας δημοσιεύσεις.